0

Sa trama és universal
des rang de ciència ficció,
p'ro en aquesta ocasió
sa pel·licula és real:

Volem tornar a es orígens
i sortir des cul des sac,
que es covid ha fet s'atac
i han caigut molts d'aborígens,
es capvespre amb es antígens
contraataquen ses UVAC,
però és com tirar un mac
a uns virus alienígens.