TW
0

No sé si hi haurem guanyat
o, amb tot, hi haurem perdut,
açò és sa llei de s'embut,
açò és sa llei des mercat,
no sols s'electricitat
puja en s'estiu es rebut,
tant com més gent ha vingut
tots es preus també han pujat.

Sa Next Generation té
un deure bastant pregon,
pes futur un gran paper
i és haver de salvar el món
(Déu vulgui que ho sapi fer).