TW
0

De s'estiu passam revista
per integrar es nou perfil:
Menorca ha estat prou servil
amb es mercat esclavista?
Que sempre allargam sa llista
amb ofertes per l'estil,
de tests cinquanta-cinc mil,
però tot per es turista.

Posidònia de la mar!
Ell açò no té perdó,
perquè tota embarcació
l'hauria de respectar...
I si sa sirena Mô
ho anàs a vigilar?