TW
0

A voltes resulten nuls

es consells que s'han donat,

i si davallam s'edat

fer cas sembla més insuls,

però, amb un gran impuls,

molts d'infants han demostrat

sa responsabilitat

que no tenen molts d'adults.


Ni homos petits o grans,

"ni polítiques ni dones"...

Ambe quina festa entones

d'entre tots es sant Joans?

Si volem anar a les bones

que elegeixin es infants!