0

Dur es certificat no cou,

sa mascareta, un detall,

i que mos retin es ball

tampoc no mos ve de nou,

que es ball des covid-19

tot l'any mos calciga un call,

per amunt i per avall,

de moviment en duim prou.


Famílies pot separar

tot aquest cafarnaüm,

però igual farem consum

si dins sa butxaca n'hi ha,

que a qualque niu familiar

an aquesta nit de llum

a li ve just fer es sopar.