TW
0

És un matí un poc estrany

que me fa estar consirós,

perquè es dia és tan boirós

com ho ha estat la resta d'any,

que no sigui un averany

per as nou any vint-i-dos.


Lo que passa no té nom,

per anit ja hi ha espants

que en tost de fer es dotze grans

no faguem un test perhom...

I encara no sé com

començaré pes infants

fins a ses persones grans:

que tengui un bon any tothom.