0

Just són tres dies de vida

d'aquest nou any endossat,

i es futur mos ha mostrat

d'una manera polida,

que sa moda està servida

i es futur ben emmarcat:

s'aparcament soterrat

i sa platja submergida.


Emperò es millor motiu

mos deixa dins es sembrat

que, si es test ha de ser es blat,

el tenim ben alt i actiu

i s'any ja es més positiu

que no ho va ser l'any passat.