0

Sa festa an el món modern

mos durà més infectats,

i si es malalt queda intern

serem culpabilitzats,

i així es mal se farà etern

per sempre amenaçats...

Ell just veuen es pecats,

mos envien a l'infern.


El bisbe de s'illa es fon

i aquí deixa una vacant,

ell ja ho diu davant, davant

que cinc anys no gaire són...

Esperem que a tot el món

es virus no duri tant.