0

Enc que ja es vegi es final

i es virus sigui insegur,

encara no és oportú

xerrar d'un procés gripal,

només serà un grip normal

quan sigui més bo de dur,

no mos faixi tant de mal

i el tractem de tu a tu.


Mentrestant, amb precaució,

no hauríem de fer es begots

per no fer es futurs ignots

i no visitar es doctor,

val més anar d'excursió

per visitar es talaiots.