S'antigen era un excés...

I ara, amb tota suspicàcia,

sa queixa és de sa farmàcia

que amb es preu hi perd doblers...

Però es poble en plan confés,

tot i que hi ha democràcia,

sempre és qui cau en desgràcia

i, as final, és qui hi perd més.


Mal que hi hagi protocol

sa desgràcia no es consola,

perquè mai ve tota sola

quan pes jove hi ha control:

ell no pot jugar a futbol,

emperò pot anar a escola.