0

Com estructura ciclòpia

es Diari va sorgir,

són vuitanta anys de camí

entre s'excés i sa inòpia,

però té una part repròpia

perquè, si és tan menorquí,

més gombol ha de tenir

de sa nostra llengua pròpia.


I si a poc a poc fa passes

sa llengua ho agrairà,

com també ha de pitjar

quan no és temps de vaques grasses,

de rompre han de ser ses maces

que geriàtrics prou no n'hi ha

i es millor premi serà

per qui dupliqui ses places.