0

No tenim més que sa crisma,

si es estrangers són fugits,

d'altra banda es temps llanguits

mos fan baratar de prisma,

ses quelis tenen carisma,

fins ara estàvem dormits,

i ara amb es canvi de llits

vam si canvia es turisme.


I amb es tipus d'energies

sa des molins prou decreix,

que sempre ha estat lo mateix

aturats o amb avaries,

fins es final des seus dies

"val més sa salsa que es peix".