0

Ham de travessar la mar

per tornar a ser es primers,

deu rutes cel a través

que es turisme ha de tornar...

Que baixa i torna pujar,

com es virus té es procés,

i en s'estiu ja sembla clar:

mos tornarem infectar

de turismes estrangers.


S'estranger el farem venir

per estar més satisfets,

però amb aquests manifests

és clar que els ham de servir,

i en s'estiu serem concrets,

mos haurem de proveir

perquè si seguim així

per ell no tedrem prou tests.