TW
0

En tot sempre tenim vetes

i Torre-Solí és sa guerra,

ell què té sa nostra terra

que mos omplim de punyetes,

no poden girar a l'esquerra

ni es qui ara són de dretes.


Pes virus és general

que salut sempre s'imposa,

però es càncer és sa llosa

si no es detecta aquest mal,

per falta de personal,

Menorca quedarà exclosa

i, què vol dir aquesta cosa?

Que a salut els hi és igual...?