TW
0

Es virus va ser es primer

qui va escalar cada onada,

llavors és sa guerra armada

qui, cruel, escala també,

escalarà s'estranger

a plenti a sa temporada

que mos fa fer s'escalada

de ses quotes de lloguer.


I qui d'escalar té dubtes,

que s'enfili a poc a poc,

que tot aquest emmadroc

fa baratar ses conductes

com si fossin es productes

de sa Fira de s'Estoc.