Quan comandes amb es peus,

mos fas sentir carabasses,

sols navegam dins ses basses

o, per molt, per entre es freus;

si moratòries mos treus

per no construir més places,

pots fer ses mateixes passes

en sa pujada de preus!


Arribau com gent empesa

as nostros aeroports,

entre mil ferits i morts,

entre càntics de proesa!

I a qui fa sa guerra encesa,

¿que no els hi bat dins es cors

aquest dolor, aquests plors,

ses llàgrimes d'incertesa?