Un n'arriba a estar ben fart

de sempre anar vora vora,

es transportista que plora

fa arribar es producte tard;

p'ro es turisme, en bona part,

pot venir de molt enfora,

fins i tot si ve de mart,

sempre sol arribar a hora.


A vegades qui més xerra

és de tots es més bramall...

Aixequen s'enderrossall

de ses bombes una guerra

que ni aquí ni a una altra terra

no hauria d'arribar mai.