TW
0

S'habitatge és sa fal·lera,

ni s'excés no se maquilla,

i pes resident perilla

pes preu que és una quimera,

seguint d'aquesta manera,

que anam sols a fer taquilla,

veurem com sa nostra illa

prest serà tota estrangera.


És es nostro catecisme

i sempre ho duim dins s'agenda...

Hem de canviar de renda

per no caure dins s'abisme:

lo que invertim en turisme

que es dediqui a sa vivenda.