0

A Menorca el camp perilla,

que no acabam d'omplir es sac,

no és que es pagès sigui flac

és que sa feina no brilla,

i qui es ajuts acabdilla

havia d'esser molt flac,

fins ara, amb sa nova PAC,

no ha sabut que som una illa.


Ell si aquest és es motiu,

devem ser un poc babens,

que si ara ja feim alens,

com serà s'agost en viu:

qui ve a Menorca a s'estiu

tampoc sap que estim ben plens.