0

Del camp sempre es manifesta

que és un món molt necessari,

però sols per ús agrari

i no hi pot haver més gesta,

sa decisió és molesta

perquè mos fan el contrari,

sols no pot fer es propietari

per ses vaques una festa.


Ell vivim amb el cor estret,

agafats per sa mordala,

i quan sa vida s'embala

que tot pugi se permet,

fins i tot per 'nar a la Sala

o per renovar es carnet

mos fan pujar una escala.