0

A sa platja, un vigilant

pot controlar qui hi aparca,

que no hi arribi cap barca

i no acampi un aspirant,

però amb sa venda ambulant

s'ajuntament se desmarca,

com fa es govern, no fa avant,

per controlar s'ex-monarca.


Com que tot té es seu cost

sembla que no hi som a temps,

i quan son dins es extrems

hem de posar un nou impost,

i ara hem d'aprendre, més tost

a no tirar tant de fems.