0

Quan amb tot hem de ser crítics,

mos passam qualque vegada,

VeTeCés de temporada

tendran inicis raquítics,

que es taxistes monolítics

posen un recurs d'alçada,

i mos fan una jugada

com sa que fan es polítics.


Ses platges han de mester

que mos deixin fondejar...

Idò, es conductors que hi ha

que deixin es VeTeCé,

tal volta és més bo de fer

menar gent per dins la mar.