0

Ses platges mos donen pistes

d'una evolució prou plena,

i de lo que allà se remena

es anys donen visions tristes,

si avui comparam ses vistes

amb fa una seixantena,

hem perdut molta d'arena

p'ro hem guanyat molts de turistes.


Vam si es fenòmens estranys

tenen solució adequada,

com es cas de sa colcada

que agafa uns nous carreranys:

hem perdut sa festa uns anys

i ara l'hem recuperada.