0

Sa cultura ha de mester

que es poble pugui fer festa,

i as final no es tan molesta

tanta de gent pes carrer,

compartir és sa nostra gesta

des Be fins as toc darrer,

i quan la cosa està llesta

ja pensam en l'any que ve.


És a sa dematinada

que es darrer toc s'acte vest...

i sols pos de manifest

quan sa festa està acabada,

que sa gent accidentada

se recuperi ben prest.