0

As Consell d'aquesta illa

hi ha hagut una dimissió,

no per pròpia decisió,

ho mana qui du sa brilla;

s'explicació és tan senzilla

com fer sa comparació:

voler córrer s'ensortilla

i es més vells diuen que no.


Són més de cent cavallers

i més de cent animals

i es actes tradicionals

per sant Joan tots duren més,

p'ro una excepció an es procés

són es focs artificials.