0

Es covid ja no és lo que era,

no dona tant de motiu,

de s'antivacuna es diu

que li aixequen sa barrera,

i és així que es torna arrera

per no deixar cicatriu,

que en haver passat s'estiu

readmetran sa consellera.


Si la cosa és compromesa

tal volta mos és igual,

lo que importa és es final

enc que sigui una sorpresa,

que avui serà readmesa

sa piscina as Mercadal.