0

Sigui obrer o directiu,

sigui batle o regidor

o ja sigui un servidor

o bé tot es col·lectiu...

S'ona s'aixeca en s'estiu,

però sense restricció,

que no sigui que amb s'acció

es turisme es faixi esquiu.


Açò és sa nostra creença

si ses coses així es fan,

que en tenir es virus tan ran

sa restricció no compensa,

i és que s'única defensa

és gastar més en l'OTAN.