0

Ara recomptam ses llistes

que cents de locals són buits,

i sols mos posam embulls

per fer canvis altruistes,

com que som capitalistes

no volem treure es perjuis,

idò, quins seran es fruits?

fer més lloguers pes turistes.


Ordres de s'ajuntament

per a sa ciutadania,

aparcar a sa rodalia

si no fas es compliment,

per tenir aparcament

jo faré tot lo que sia,

i em propòs en aquest dia

fer es meu cotxo resident.