TW
0

S'ambient és un cementeri

i es locals han de tancar,

cala en Blanes, cap on va?

Quo vadis, món eteri?

Si ara açò és un gran misteri,

sa història ho explicarà,

que és igual que el món romà,

sa caiguda de l'imperi.


Si es solar tu li demanes,

idò, en voldrà un dineral

Defensa no és cap regal,

no és per persones humanes...

Sa urbanització té canes

i sembla que ja no val,

aprofitem cala en Blanes

per fer vivenda social.