TW
0

Amb sa glosa que faig ara

a veure si llum escamp,

perquè boni bé m'enramp

quan la cosa veig tan clara:

s'electricitat tan cara

i encara mos crema el camp...


I, mal que sigui un tro o un llamp,

tota sa vida trastoca,

gent que va i ve de sa roca

que mai mos 'caba sa fam,

Menorca vol ser un reclam,

però a voltes s'equivoca,

que d'aigua en tenim tan poca

i, a més,la contaminam...