TW
0

No se pot encobeir

a Menorca, avui en dia,

de turisme en demesia

només podem ser destí,

perquè per aquest camí

ja mos han 'gafat mania,

que no hi ha cap policia

que a s'illa vulgui venir.


Sa calor que hem de patir

és pitjor que sa corema,

i es policia, mesquí,

es veu que no se'n vol tèmer,

què li podem oferir?

ja que avançam sa verema,

idò, un botilet de vi.