0

Acostumats a s'excés,

enrere ningú mos fa,

ja poden dir cap allà

que anirem a l'enrevés,

que és així que feim progrés,

mos manen estalviar

i noltros, per no fallar,

encara gastam més.


Menorca fa es seu so i balla,

sa música és sa manera,

però no és lo que s'espera

de qui s'endú sa medalla,

perquè qualque cosa falla

quan guanya sa forastera

i sa que surt en pantalla.