0

Venen per la mar i pel cel,

venen a contemplar vistes,

fins i tot venen artistes

i qualcun posa s'arrel...

Tenim més gent, més turistes,

emperò no tenim gel.


Sempre volem ser es primers,

ses lliçons mai hem apreses,

i amb ses alarmes enceses

d'incivisme n'hi ha un excés,

delictes i botilers,

i un caramull d'endemeses...

Emperò, pobres empreses,

encara esperaven més.