0

Es bus va ser lo primer

i, en segona posició,

es dos anys d'educació...

Tot açò es Consell va fer!

Però ara hem de mester

de franc sa incineració,

perquè cap animaló

vagi a parar an es femer.


No posem es peus en fals

que convé ser més servils:

tenir ànsia des civils

abans que no es animals.