0

Es PTI la fa bona

i limita el món rural,

una piscina sols val,

per lloc, sols una d'açona;

i així cap dit no s'engrona

que, pes benestar animal,

sa piscina valdrà igual

pes bestiar, l'amo i madona.