0

Com que es preu és abusiu,

tiram restes sens cremar,

així no ho hem de pagar

i és ben igual d'efectiu;

amb es mot comparatiu,

com que s'habitatge és car,

també podríem tornar

dins ses coves a fer es niu.