Està tot ple per volar

cap a terra mallorquina,

i cap pacient no endevina

s'hora d'anar i de tornar...

Es dos ponts podem llevar,

Rafal Rubí i l'Argentina,

i de sa seva ruïna

feim un pont damunt la mar.