TW
0

En es nostro món reclús,

es transport va molt millor,

per 'nar d'un a altre cantó

des correu en feim més ús,

i en s'estiu, en donar es sus,

que es posi per condició,

ni en barca ni en avió,

que vengui tothom en bus.