Un judici se comprèn

entre gent que du sa toga,

i sa innocència se lloga

perquè sempre tot depèn;

ara s'acusat mos ven

on esclata sa bufoga...

Sa culpa no és de sa droga,

sa culpa és de qui la pren.