TW
0

Enc que més pocs que es que un vol,

farem parcs damunt la mar

que es vent s'ha d'aprofitar

fins an es darrer rodol,

són molis pes déu Eol

i no plaques pes déu Ra,

que el rei Salomó ho té clar:

es vent ha guanyat es sol.