TW
0

Menorca es podrà omplir

amb vols de tots es racons,

connectats amb molts d'avions

que es turisme és es destí;

més mos podria servir

augmentar ses connexions

entre sa gent d'aquests mons

i es producte menorquí.