TW
0

Ja hi tornam amb es Milà,

que era dins es magatzem,

de bell nou posam es rem

per tornar-hi navegar...

Açò, que ho ham d'incinerar

o val més que ho enterrem?

Que ses cendres trobarem

dins s'urna d'anar a votar.