TW
0

Es hotels saben què fan

quan han obert cada planta,

que de gent n'arriba tanta

que es nombres cap amunt van,

des cent per cent ja feim ran,

açò per aumon s'aguanta,

si ara esteim a n'es setanta

en s'estiu tots vessaran.

Setanta per cent