TW
0

Es pacte n'és exigent

i ha de tocar peus en terra

perquè, si es nom ja l'esguerra,

pot sortir molt malament,

i ara estan en un moment

que qui més poc sap més xerra,

i confon es nom d'esquerre

amb sa banda de ponent.

Noms per l'esquerre