TW
0

En lloguer, qui hi ha perdut?

A Menorca, es ciutadà!

En s'hivern sols pot llogar

es funcionari advingut,

és s'únic que ho pot pagar

i deu esser es cas volgut:

són es metges de salut

que no saben català.

Llogar en s'hivern