TW
0

D'un pis farem dos pisets

perquè açò és xauxa i riure,

ja tenim sa barra lliure

per especular es endrets,

per llegir perdem s'escriure

i mos passa amb tots es drets

que, de viure, podem viure,

però vivim més estrets.

Divisió de pisos