TW
0

Mal que cada festa voli,

tornaran venir en ringlera...

I maldament hi ha sequera

que s'oliva mos consoli,

ell serà com es petroli

si a Menorca així prospera...

Benaurada olivera

que transforma s'aigua en oli.

Oliveres