TW
0

Ara es vols juguen amb foc

i s'hotel té preocupat,

en sa tardor haver arribat,

turisme en vendrà més poc,

mentre sa queixa és es joc

de s'hoteler adinerat,

qui ho té de ver complicat

és sa gent que hi ha al Marroc.

Tardor complicada
Marroc