TW
0

Es molins s'han aturat

per una causa lesiva,

tres setmanes se'n deriva

de llarga inactivitat,

p'ro es Consell ho ha compensat

amb una dona festiva,

perquè ella és prou activa

per fer-ne es "molts d'anys" privat.

Inactivitat
Molts d'anys