TW
0

Es cotxo restringirem

que contamina i fa mal,

com a Reserva mos val

que sa norma no acatem;

posats dins es magatzem

des Talaiot mundial,

idò, molt prest serà igual

i amb pedres construirem.

Cotxos contaminants